...

Astrozdjęcia.pl

Astrofotografia by...

Tomasz Zwoliński

Astronomia moja pasja

Astronomią interesuję się od zawsze. Pierwsze kroki stawiałem z książką "Historie niezwykłe o gwiazdach i planetach", otrzymana na gwiazdkę w wieku bodajże 3lat. Czytała mi ją Mama. Ona również interesuje się astronomią. Póżniej były nocne spacery w celu zapoznania się z najjaśniejszymi gwiazdami i nauka najprostszych gwiazdozbiorów. Pierwszym sprzętem do oglądania nieba była lornetka, a później polskie, żółte teleskopy.

Moja biblioteka astro szybka powiększała się o kolejne pozycje: "Obserwujemy nasze niebo", mapy nieba, obrotowe mapy, słownik astronomiczny. Przez wiele lat z własnego obserwatorium prowadziłem obserwacje zjawisk zakryciowych tj. zakrycia gwiazd przez Księżyc oraz zakrycia gwiazd przez planetoidy. Posiadam latami gromadzony zbiór meteorytów.

Będąc w LO pisałem artykuły do lokalnej gazety o tematyce popularno-naukowej z dziedziny astronomii. W szkole średniej startowałem w Ogólnopolskim Młodzieżowym Seminarium Astronomicznym w Grudziądzu.

Na czas studiów i odrobinę po moje astrohobby znacząco się wygasiło, aby w erze cyfrowej powrócić jako astrofotografia. Nowy sprzęt zakupiłem wiosną 2015roku. Nie mając zielonego pojęcia o programach graficznych we wrześniu tegoż roku postanowiłem zawalczyć i zacząć się wdrażać w astroobróbkę. Według mnie pierwsze zadowalające efekty zacząłem uzyskiwać po około dwóch latach.

Koniecznie muszę zaznaczyć, że w rozwój mojego hobby w bardzo znaczący sposób przyczynił się Janusz Wiland i PTMA Warszawa. Wspólne wyjazdy na brzegówki, spotkania na wykładach w CAMKu, oglądanie analogowych prac Janusza było dla mnie drogowskazem podczas pierwszych kroków z astrofotografią.

Pozdrawiam Tomek


Astronomy my passion

I have always had a keen interest in astronomy. I made my first steps in astronomy with "Incredible stories of stars and planets" from a book I got for Christmas when I was about 3 years old. My mom read it to me. She is also interested in astronomy. Later there were night-time strolls to get acquainted with the brightest stars and learn the easiest constellations. My first stargazing equipment were binoculars and later small 4" and 6" newtonian telescopes. My astro library grew fast with such publications as observing the night sky on sky maps, star wheels, astronomy glossaries.

Throughout many years I observed eclipse phenomena from my own observatory of Lunar occultations and asteroidal occultations. I possess a metorite collection that I have gathered for years. During my studies my astrohobby was somewhat put aside only to come back as astrophotography in the digital era.

I bought new equipment in spring 2015. Having no previous experience with graphics software in September 2015 I decided to brace myself and start to dive into astro image processing.

Best regards Tom

...

Ostatnio dodane

SH2-221 / SNR G160.4+02.8